Tarina

Vaikuttavuus syntyy kohtaamisesta ja vapaudesta toimia 

Kohtaava -  viralliselta nimeltään ensin Koulutuksen asiantuntijapalvelut Huhtala & Parkkila ja vuonna 2023 nimen taustalla toimii kaksi eri toiminimeä, TMI Reijo Parkkila ja TMI Eeva Huhtala. Yritystoiminta aloitettiin jo vuonna 2010 Ylivieskassa kahden sosiaali- ja terveysalan opettajan toimesta.  Tavoittena oli päästä tekemään työtä, jossa voi hyödyntää omaa osaamista ja kokemusta täysillä ja samalla auttaa asiakkaita kohti parempaa työelämää ja työssäjaksamista.  Yrityksessämme työskentelemme työnohjaajina, kouluttajina ja konsultteina. Olemme myös toteuttaneet asiakastutkimuksia sekä ammatillisen kuntoutuksen oppimisvalmiusarviointia. 

Asiakaskuntamme koostuu ihmistyötä tekevistä ammattilaisista. Hoitajia, opettajia, esimiehiä, lähihoitajia, ohjaajia, työvalmentajia, mielenterveysalan ammattilaisia, varhaiskasvattajia ja vammais- tai vanhustyöntekijöitä. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat alueen hyvinvointialueet, oppilaitokset sekä lukuiset alueen sosiaali- ja terveysalan yritykset ja yhdistykset. Viimevuosina olemme keskittyneet erityisesti lastensuojelun sijaishuollon, miellenterveystyön ja opetusalan työnohjauksiin. 

Kohtaavan jo 13 toimintavuotta ovat olleet kehityksen vuosia, jolloin oma osaamisemme on kehittynyt ja asiakaskuntamme laajentunut. Kohtaava on tarkoittanut yrittäjille upeaa kasvupolkua ja oppimista niin ihmisyydestä, yhteisöistä kuin työelämästäkin. Suurinta kiitollisuutta tunnemme sitä,  että olemme saaneet tutustua ihmisiin, joita muutoin ei olisi ehkä koskaan elämänsä aikana kohdannut. Yrityksen taipaleelle mahtuu hyvin haastavia tilanteita asiakkaiden työyhteisöissä - aina on lopulta selvitty eteenpäin ja tilanne on työyhteisössä parantunut. Kaikki työpäivät eivät ole olleet  siis helppoja, mutta päällimmäisenä mielessä ovat kokemukset  hedelmällisestä yhteistyöstä ja lukuisat helpotuksen ja oivalluksen hetket. 

Työnohjauksien lisäksi olemme kehittäneet ja toteuttaneet ammatillista täydennys- ja lisäkoulutusta yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston, Raudaskylän kristillisen opiston, sekä Koulutuskeskus JEDU:n Jokiedu Oy:n kanssa. Tarjontaamme on kuulunut kolme valmentajakoulutusta:  Seniorivalmentaja, Neuropsykiatrinen valmentaja sekä Perhevalmentajakoulutus. Lyhyempiä täydennyskoulutuksia on järjestetty teemoista haastava lapsi, kohtaaminen hoitotyössä, positiivinen kasvatus sijaishuollossa, kirjallisuusterapeuttisista menetelmistä varhaiskasvatuksessa ja työyhteisön laatutyöstä.